3M™ ATP Clean-Trace™ System – UDGÅET

3M™ ATP Clean-Trace™ System – UDGÅET

Kontakt Fooddes A/S omkring 3M´s nye ATP system: 3M Clean-Trace ATP måler LM1 luminometer – Fooddes

ATP er energimolekylet i alle dyre-, grøntsags-, bakterie-, og mugceller. Fødevarerester er også rige på ATP og indeholder næring som mikroorganismer kan vokse af.
3M NG3 er et håndholdt luminometer som måler adenosintrifosfat (ATP) og samler data til senere analyser. Et solidt værktøj til implementering og administrering af dit hygiejneovervågningsprogram.

Kategorier: ,

Beskrivelse

VIDEO

YDERLIGERE INTORMATION

ATP-Bioluminescence er den mest udbredte metode til kontrol af rengøring og hygiejne. Dette skyldes primært at man har resultat med det samme og at instrumenterne over de seneste år er blevet meget billigere, lettere at bruge og ikke mindst at de er blevet ekstremt nøjagtige og giver absolut pålidelige resultater.

Med ATP målinger til hygiejnekontrol har man mulighed for at reagere på resultaterne, inden det er for sent! Fx i fødevareindustrien, hvor man kan bruge resultatet af ATP målingen til at godkende eller afvise opstart af produktion. På den måde sikres at man altid producerer i tilstrækkeligt ren gjorde omgivelser og dermed minimeret risikoen for tilbagetrækninger.

3M Unilite ATP luminometeret, som danner kernen i 3M Clean-Trace™ systemet er markedets billigste system som er baseret på ægte Carl Zeiss optik.

Med denne ægte luminometer teknologi opnås langt mere præcise og reproducerbare målinger, end man ser med fotodiode baserede ATP systemer. Netop nøjagtigheden og reproducerbareheden er det som giver brugeren sikkerhed for at målingen er korrekt og dermed for at man ikke starter produktion af fødevarer i et ikke rengjort område, og at man ikke på forkert grundlag undlader at starte produktion og iværksætte fornyet rengøring.

3M tests er lette at bruge; du skal blot indsamle prøven, aktivere testen for at blande ATP fra prøven med luciferase og derefter måle mængden af lys, der emitteres fra luciferasen/ prøveblandingen, med et luminometer – Dette giver en estimering af mængden af biologisk materiale i prøven.

Den hurtige hygiejneovervågning med ATP bioluminiscens giver nogle vigtige fordele, som andre valideringsmetoder ikke har:

1. Proaktiv overvågning i virkelig tid Luciferase/ATP-reaktionen sker øjeblikkeligt og aflæsningerne er klar i løbet af nogle få sekunder. Dette sikrer at korrektive handlinger kan igangsættes øjeblikkeligt.

2. Pålidelighed Systemet identificerer tilstedeværelsen af biologiske stoffer (såsom fødevarerester eller kropssekreter) samt mikrobielle aflejringer – selv hvis de ikke er synlige med det blotte øje. Resultaterne er pålidelige, når det kommer til at give en reel vurdering af rengøringsprocedurer.

3. Direkte og indirekte risikovurdering Eftersom at testen måler alle forekomster af biologiske materialer, detekterer den ikke kun mikroorganismer, men også potentielle risikoområder hvor fødevarer og andre biologiske rester kan være en næringskilde for mikrober.

4. Let at anvende Systemet fra 3M er udviklet til at kunne anvendes af ikke-teknisk personale og kan implementeres i daglige rengøringsprocedurer overalt, hvor der er behov for det.

5. Let at aflæse Resultaterne vises i Relative Light Units (Relative Lysenheder) som relaterer direkte til udstyrets- eller arbejdsfladens hygiejnestatus. Disse resultater kan sammenlignes direktes med allerede fastsatte godkendelses-/afvisningsniveauer. Jo lavere RLU-aflæsning, desto renere er overfladen.

Kontakt Fooddes for at høre mere om hvordan ATP målinger kan hjælpe jeres virksomhed og hvordan 3M Clean-Trace™ systemet adskiller sig fra andre ATP systemer.

Titel

Go to Top