IWAB Deptacid BD Kombisæbe til CIP

IWAB Deptacid BD Kombisæbe til CIP

Koncentreret væske udelukkende til professionelt brug i
LEVNEDSMIDDELINDUSTRI

FLYDENDE SYRE
LEVNEDSMIDDELINDUSTRI
DESINFICERENDE SYREHOLDIGT RENGØRINGSMIDDEL UDEN
FOSFOR TIL KREDSLØB, CIP

Beskrivelse

DOWNLOAD

Deptacid BD Brugsanvisning

YDERLIGERE INFORMATION

Dette produkt opfylder lovgivningen vedrørende overfladerengøringsprodukter, der må komme i kontakt med
levnedsmidler, produkter og drikkevarer til mennesker og dyr.
Produktet kan anvendes i økologisk landbrug i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008
DEPTACID BD er en blanding, der er i overensstemmelse med (EU) forordning nr. 1907/2006 af 18. december
2006, angående registrering, evaluering og autorisation af kemiske stoffer (REACH), uanset deres
produktionssted.

Anvendelsesområde :

Bakterie- og gærsvampedræbende rengørings- og desinfektionsmiddel
Produkt, der er anbefalet til rengøring af CIP og særligt af CIP’s tanke.
Anvendes med forsigtighed på aluminium og kobber samt legeringer af disse.

Egenskaber :
Rengøringsmiddel
Afkalkningsmiddel
Baktericid desinfektionsmiddel
Danner ikke skum
Uden fosfor

Brugsanvisning:
DEPTACID BD er et desinficerende bakterie- og gærsvampedræbende rengøringsmiddel.
Skyl først kredsløbet med vand.
Anvendelse af DEPTACID BD pr. kreds
Koncentration:
– 1 % bakteriedræbende efter 5 minutter
– 1.5 % gærsvampedræbende efter 15 minutter
Temperatur 40 – 85 °C
Efterskyl med rent vand.
Den/de koncentration(er), der er angivet i denne brugsvejledning, repræsenterer den/de anbefalede biocidkoncentration(er), der er konstateret ved udførelse af laboratoriebaserede effektivitetstests. Den anvendte koncentration i brug kan dog tilpasses alt efter de faktiske forhold på stedet. For mere information, kontakt venligst din repræsentant.

Lagerføres i 22 kg Dunk

Du kunne også være interesseret i...

Go to Top