IWAB Deptal AS kombimiddel rengøring/desinfektion

IWAB Deptal AS kombimiddel rengøring/desinfektion

Aminobaseret kombimiddel for industriel rengøring og desinfektion af udstyr i levnedsmiddelindustrien

Alkalisk skummende rengøringsmiddel til daglig rengøring af gulv og udstyr.

Fri for lud, klor eller andre oxiderende emner.

Produktet levereres i højkoncentreret form og skal blandes 1-2% i vand.

Beskrivelse

YDERLIGERE INFORMATION

Koncentreret væske udelukkende til professionelt brug i
LEVNEDSMIDDELINDUSTRI

Egenskaber :
Rengøringsmiddel
Desinfektionsmiddel
Skummende
Kompleksdanner

Anvendelsesområde :
Bakterie- og gærdræbende rengørings- og desinfektionsmiddel der er kompatibelt med langt de fleste materialer.
Også effektivt i meget hårdt vand.
Anvendes med forsigtighed på letmetaller.
Påfør DEPTAL AS med skumkanon, spray eller ved gennemvædning.

Brugsanvisning:
DEPTAL AS er et desinficerende rengøringsmiddel med bakterie- og gærdræbende virkning.
Forvask udstyr og overflader med vand, inden DEPTAL AS påføres.
Påfør DEPTAL AS ved hjælp af skumdyse eller ved forstøvning eller iblødsætning.
Koncentration: 1 % (10 ml DEPTAL AS til 1 liter vand)
Temperatur: >= 20 °C (afhængigt af fremgangsmåden)
Kontakttid >= 15 minutter (afhængigt af fremgangsmåden)
Skyl efter med rent vand.
(rådfør dig med vores tekniske konsulent)
Rengør påføringsudstyret med jævne mellemrum.
Den/de koncentration(er), der er angivet i denne brugsvejledning, repræsenterer den/de anbefalede biocidkoncentration(er), der er konstateret ved udførelse af laboratoriebaserede effektivitetstests. Den anvendte koncentration i brug kan dog tilpasses alt efter de faktiske forhold på stedet. For mere information, kontakt venligst din repræsentant.

Bestemmelser:
Dette produkt opfylder lovgivningen vedrørende overfladerengøringsprodukter, der må komme i kontakt med levnedsmidler, produkter og drikkevarer til mennesker og dyr.
Produktet kan anvendes i økologisk landbrug i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008
DEPTAL AS er en blanding, der er i overensstemmelse med (EU) forordning nr. 1907/2006 af 18. december
2006, angående registrering, evaluering og autorisation af kemiske stoffer (REACH), uanset deres produktionssted.
Stofferne der er berørt af REACH forordningen, og som er indeholdt i DEPTAL AS er blevet forud-registreret eller registreret af vores selskab eller af vores leverandører før os.
DEPTAL AS indeholder ikke “særligt problematiske” stoffer fra den aktuelle liste over stoffer, hvor til der ansøges autorisation til udgivelse, en liste som regelmæssigt opdateres af Det Europæiske kemikalieagentur.
BIOCIDHOLDIGT PRODUKT
Aktive substanser per 100 g af produktet : N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin 1,8g
HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidholdige produkter generelt; Produkttype 4: Desinfektionsmidler til brug i forbindelse med levnedsmidler og fodringssteder.
Fødevarestyrelsen J.nr.: 2019-29-7105-00016

Forpakning 22 liter dunk

Du kunne også være interesseret i...

Titel

Go to Top