3M Swab-Sampler med 10 ml Letheen-bouillon

  • Forprogrammeret til at udføre de mest almindelige fortyndinger på 3M™ Petrifilm™-plader
  • Lette og ergonomiske
  • Det praktiske design hjælper med at forbedre ensartetheden i prøvetagningen fra teknologi til teknologi og fra anlæg til anlæg.

Beskrivelse

YDERLIGERE INFORMATION

Specifications
Brand
3M™
Media Type
Letheen Broth
Product Type
Swab
Quantity
100/ks.
Test Type
Miljøprøve
Volume (Metric)
10 mL

Prøveindsamling er let med den medfølgende svaberpind. Hætteglasset har masser af frirum til at tilføje prøver og til vortexblanding for at frigøre organismer fra svaberpinden. Denne prøvetagningsenhed bliver dekontamineret via gammabestråling, som sikrer lang produktlevetid. 3M Swab-Sampler er fremstillet i USA og er ISO 9001:2008-certificeret for kvalitetssikring. Den er kun beregnet til laboratoriebrug. HACCP-fremgangsmåden (Hazard Analysis Critical Control Point) er den mest almindeligt accepterede administrationsprotokol for fødevaresikkerhed på verdensplan. Prøvetagningsprodukter fra 3M er en meget vigtig del af denne fremgangsmåde til identifikation af potentielle fødevarebårne farer og udpege, hvor de befinder sig. Bærbarhed, stabile tilsætningsmedier samt svaberpinde og svampe, der er nemme at håndtere, er designet til at teste for en lang række potentielle farer og give ekstremt præcise resultater. De er udviklet til at indsamle, opbevare og fastholde indhold på en sikker måde fra indsamlingsstedet til laboratoriet uden at spilde eller kompromittere prøven. Det primære anvendelsesformål for Letheen-bouillon er at neutralisere baktericidvirkningen i kvaternære ammoniumforbindelser og fastsættelse af fenolkoefficienten i kationiske tensider i henhold til anbefalingen i de officielle analysemetoder fra AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Letheen-bouillon bruges også i forbindelse med hygiejneopsugningsprocedurer, hvor det er nødvendigt at neutralisere kvaternære ammoniumforbindelser.