Clean-Trace™ Vand-ATP

Den samlede mængde ATP i skyllevand, vandtanke og afkølingstårne kan også måles mhp. at bedømme
effekten af biocidbehandlingen. ATP er en indikator for organiske rester og mikroorganismer.

Forpakning – 100 stk. pr. kasse

Beskrivelse

YDERLIGERE INFORMATION

3M™ Clean-Trace™ Vand Plus – Total ATP-testen er en enhed til engangsbrug, der indeholder
prøveindsamlingsringe til indsamling af en vandholdig prøve til hurtig analyse af hygiejne- og
sanitetsprocedurer for udstyr samt effektiviteten af CIP-procedurer (Clean In Place) (rengør på
stedet) vha. hurtig måling af den samlede mængde ATP i skyllevandet [figur 1].

Prøveindsamlingsringene er belagt med et kationisk middel for at hjælpe med indsamlingen af en
væskeprøve og frigivelsen af adenosintrifosfat (ATP) fra intakte celler. Efter aktivering af testen
reagerer reagenset i enhedens cuvette med ATP, der er indsamlet på prøveindsamlingsringene,
hvorved der produceres lys. Lysstyrken er proportionel med mængden af ATP og derfor
forureningsgraden.
Måling af lys kræver brug af et 3M™ Clean-Trace™ NG Luminometer, og
resultaterne vises i relative lysenheder (RLU). Testkittet indeholder 100 brugsklare testenheder
pakket med 10 enheder i hver individuel foliepose.