Plate Count Agar

Plate Count Agar benyttes I fødevare- pharma og kosmetikindustrien til tælling af aerobe bakterier og anvendes derudover også til tælling af psychrotrophe mikroorganismer.