Steril Air UVC lys

UV-C lys er en miljøvenlig og effektiv desinfektionsløsning for udstyr, overflader og luft. UVC lys er, et veldokumenteret desinfektionsmiddel som virker effektivt på alle typer mikroorganismer.

Beskrivelse

YDERLIGERE INTORMATION

UVC – Fremtidens desinfektionsmiddel

Hygiejniske udfordringer i levnedsmiddelindustrien og sundhedsvæsen

Spredning af uønskede, sygdomsfremkaldende mikroorganismer er måske den største trussel levnedsmiddel- og den farmaceutiske industri står overfor. Uden grundig rengøring og desinfektion vil det ikke være muligt at holde dette under kontrol.

UV-C lys er en miljøvenlig og effektiv desinfektionsløsning for udstyr, overflader og luft. UVClys er,et veldokumenteret desinfektionsmiddel som virker effektivt på alle typer mikroorganismer.

Problemer med kemikalieresistens er i dag stærkt stigende. Dette skyldes i al væsentlig grad et højt forbrug af kemikalier og mikrobernes tilpasningsevne. Rester af kemikalier i miljøet gør at mikroberne med tiden tilpasser sig dem. Mikrobernes tilpasning er en kontinuerlig proces som vil kræve stadig nye tiltag og nye midler.

Brug af UVC vil bidrage til at reducere kemikalieforbruget, ligesom mikroberne ikke kan tilpasse sig dette, da det ikke efterlader rester og da der er en konstant påvirkning.

Hvad er UVC-lys og hvordan virker det?

Ultraviolet (UV) lys kommer fra solen eller fra kunstige kilder. UV-lys er ikke-ioniserende stråling, og må ikke forveksles med radioaktivitet eller ioniserende stråling (gamma-, røntgen- eller elektron-stråler).

UV-lyset deles ind i 3 bølgelængdeområder:

 • UVA: 320-400nm
 • UVB: 280-320nm
 • UVC: 200-280nm.

Ved jordoverfladen oplever man UVA og UVB, men ikke naturlig UVC. Dette skyldes at de korte bølgelængder (<290 nm) bliver absorberet af ozon og andre gasser i atmosfæren. (BILLEDE UV model)

Brugen af kunstige UV – rør er i dag meget udbredt, både i kosmetiske (solarier), medicinske (behandling af hudsygdomme) og industriellesammenhænge (desinfektion). Til desinfektionsformål anvendes sædvanligvis UVC ved 254 nm.

Generelt er det sådan at jo kortere bølgelængde, desto mere energirigt er UV-lyset. UVC er derfor velegnet til desinfektion af rengjorte overflader, luft og vand. UVC har en lille indtrængningsevne i organisk materiale. I lighed med kemisk desinfektion, er en god rengøring en forudsætning for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Når en mikroorganisme belyses med UVC skades arvestoffet (DNA eller RNA). Når mikroberne udsættes for tilstrækkelig høje UVC-doser, vil de dræbes (inaktiveres). Effekten på mikrober gælder enten disse befinder sig i luften, på flader eller i vandet.

UVC er et bredspektret desinfektionsmiddel, som virker på bakterier, bakteriesporer, virus, gær, mug, mug sporer og alger i tørre så vel som fugtige omgivelser. i modsætning til kemikalier, eliminerer det også bakterier i biofilm. Hvor høje doser der skal til for at dræbe forskellige typer mikrober varierer en del (se tabel 1 og 2). Bakterier, virus og gær er lettest at inaktivere, mens sporer, bakterier i biofilm og alger kræver længere eksponeringstid.

Hvor lang belysningstid er nødvendig for, at desinficere en flade?

En mikrobe som befinder sig på en flade ca. 3m fra et loft monteret UVC-armatur, vil modtage en dose på ca. 27 J/m2 i løbet af et minut. Med denne eksponering vil de fleste bakterier, virus og gær være inaktiveret i løbet af få minutter (tabel 1 og 2). For at opnå 99,999% (5 log)- inaktivering af Legionella vil det tage mindre end 3 minutter, Listeria monocytogenes ca. 5 min, Bacillus cereus ca. 6 min. Selv B. cerues-sporer er inaktiveret i løbet af 25 minutter. Mug sporer og alger vil kræve længere eksponeringstid. 99,9% inaktivering af den mest modstandsdygtige mug sporer vil kræve 91 min belysning og de mest hårdføre blågrønne alger 12 timer.
Ved at montere flere UVC rør og komme nærmere på bakterierne kan inaktiveringstiden komme helt ned i nogen få sekunder.

Hvorfor vælge UVC?

UVC har en række fordele frem for kemiske desinfektionsmidler:

 • Automatisk desinfektion sikrer tilfredsstillende desinfektion i kritiske områder – hver eneste dag.
 • Menneskelige svigt undgås.
 • Meget af udstyret kan bruges under produktion og ikke kun som desinfektion, men som kvalitetssikring af produktion 24/7.
 • Resistensudvikling er ikke et problem.
 • Afgiver ingen skadelige reststoffer og skal derfor ikke vaskes af. Dette giver økonomisk gevinst i form af reduceret vandforbrug og elektricitet.
 • Reducerer faren for krydskontaminering pga. mindre vand forbrug
 • Dræber Listeria i biofilm.
 • Dræber bakterie- og mug sporer på tørre såvel som fugtige overflader og i luft.
 • Miljøvenlig. Ingen skadelige udslip til naturen
 • Arbejdsmiljøvenlig. Afsætter ingen skadelige stoffer på overflader eller i luften i arbejd