3M Hydrated-Sponge med 10 ml Letheen-bouillon og 2 sterile handsker

  • Svampe, der er klar til brug og fugtet på forhånd for at sikre nem og praktisk prøvetagning fra miljøprøver og fødevarer.
  • Det er muligt at skrubbe den slidstærke svamp.
  • Svampe posen med skrive etiket gør det nemt at markere prøver.

Beskrivelse

YDERLIGERE INFORMATION

Detaljer
  • Svampe, der er klar til brug og fugtet på forhånd for at sikre nem og praktisk prøvetagning fra miljøprøver og fødevarer.
  • Det er muligt at skrubbe den slidstærke svamp.
  • Svampeposen med skriveetiket gør det nemt at markere prøver.

3M™ Hydrated-Sponge med 10 ml Letheen-bouillon og handsker bruger forenklet emballage til at minimere håndteringen og klargøringen og reducerer affaldsmængden.

Denne biocidfrie cellulosesvamp er fugtet på forhånd med Letheen-bouillon for at sikre nem prøvetagning. Den biocidfrie cellulosesvamp forstyrrer ikke mikroorganismers levedygtighed inden for 48 timers nedkøling for Salmonella og E. coli samt 72 timers nedkøling for Listeria. Der medfølger to praktiske og sikre polyethylenhandsker med universalpasform, der letter den aseptiske håndtering. Cellulosematerialet er holdbart, absorberende og holder og frigiver effektivt prøven for at minimere dryppen. Med svampen følger også en 3M™ prøvepose på 12,7 x 22,9 cm (5 x 9″), der kan rumme 0,89 l (30 oz) til at opbevare svampen med henblik på at sørge for sikker og praktisk transport til laboratoriet. Posen er dobbeltlamineret for at sikre styrke, resistens mod gennemhulning og holdbarhed ved blanding eller transport. Trådbånd sikrer en tæt lukning, og en blå top og et stort hvidt skriveområde hjælper med at identificere posen. Skriveområdet er ideelt til at dokumentere data, dato, indsamlingstidspunkt og andre oplysninger for at sikre præcision, effektivitet og nem identifikation. Både prøveposen og svampen er dekontamineret via gammabestråling for at bevare organismers levedygtighed og en lang produktlevetid. Dette produkt er fremstillet i USA af materialer fra hele verden og er ISO 9001:2008-certificeret for kvalitetssikring. Den er kun beregnet til laboratoriebrug. HACCP-fremgangsmåden (Hazard Analysis Critical Control Point) er den mest almindeligt accepterede administrationsprotokol for fødevaresikkerhed på verdensplan. Prøvetagningsprodukter fra 3M er en meget vigtig del af denne fremgangsmåde til identifikation af potentielle fødevarebårne farer og udpege, hvor de befinder sig. Bærbarhed, stabile tilsætningsmedier samt svaberpinde og svampe, der er nemme at håndtere, er designet til at teste for en lang række potentielle farer og give ekstremt præcise resultater. De er udviklet til at indsamle, opbevare og fastholde indhold på en sikker måde fra indsamlingsstedet til laboratoriet uden at spilde eller kompromittere prøven. Det primære anvendelsesformål for Letheen-bouillon er at neutralisere baktericidvirkningen i kvaternære ammoniumforbindelser og fastsættelse af fenolkoefficienten i kationiske tensider i henhold til anbefalingen i de officielle analysemetoder fra AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Letheen-bouillon bruges også i forbindelse med hygiejneopsugningsprocedurer, hvor det er nødvendigt at neutralisere kvaternære ammoniumforbindelser.