Buffered peptone water (25.5 g/L), 500g

Buffered peptonvand benyttes til fortynding og opformering af mikrobiologiske prøver. Biokar.

Dette medie anvendes bl.a. til opformering af Salmonella og Cronobacter Sakazakii og kan sikre overlevelse/genoplivning af mikroorganismer der har gennemgået spraytørring, pasteurisering, konservering eller anden hård behandling.

Beskrivelse